top of page
kirklai-6Ptwy-nDnoE-unsplash.jpeg

מעקבים 

חוקרים פרטיים ברישיון מבצעים מעקבים רבים בהזמנה. ישנן לא מעט סיבות להזמנת מעקב מצד חוקר פרטי. למשל, לשם מעקב אחרי חייבים בהליכי הוצאה לפועל או פשיטת רגל, במטרה לבדוק האם הם מסתירים נכסים; מעקב אחר בן או בת זוג, במטרה לאמת (או לשלול) ניאוף או דברים אחרים שהם בחרו להסתיר; מעקב אחר שותפים עסקיים, כאשר עולה צורך לוודא שהם לא מסתירים מאיתנו מידע רלוונטי ועוד. 

 

יש לציין כי לא פעם ביצוע של מעקב באמצעות חוקר פרטי, מהווה את האפיק החוקי היחיד שעומד בפנינו לצורך השגת המידע, שהרי אם נבצע את המעקבים בעצמנו, אנו עשויים להסתכן בביצוע עבירה של הטרדה ואולי עבירות נוספות.

ביצוע מעקבים באמצעות חוקר פרטי

מעקבים נעשים על ידי חוקרים לרוב בצורה סמויה, כאשר החוקר עוקב אחר האובייקט מבלי שזה יוכל לזהות את המעקב עליו. החוקר יכול לבצע זאת בצורה רכובה, או שמא לבצע מעקב רגלי, תלוי בנסיבות העולות מן השטח. חוקר פרטי טוב, הוא אחד שיודע להיטמע בשטח, להתנהג בצורה טבעית ושאינה מעוררת חשד, לחשוב מהר על הרגליים, דואג לברר לפני הביצוע את כל מה שאפשר על האובייקט, והכי חשוב, יש לו סבלנות להמתין עד להשגת התוצאות.  

 

נציין כי סביב הנושא של מעקבים, ישנן כל מיני סוגיות משפטיות שעל החוקר הפרטי מוטלת האחריות לשלוט בהן היטב. למשל, ישנם חוקרים פרטיים אשר משתמשים בציוד האזנות או ציוד אלקטרוני למעקב (כגון GPS) לצורך ביצוע של מעקבים. עם זאת, אמצעים אלו הם אינם חוקיים, והראיות שיאספו מהן צפויות להיפסל בהליך משפטי. כמו כן, ביצוע של מעקב שנעשה תוך פגיעה בפרטיות (למשל, לעקוב אחר אדם בתוך רשות היחיד), הינו מעקב לא חוקי, וגם הוא לא צפוי להניב ראיות שיהיו קבילות בבית משפט.

ומה אם אנחנו נתונים תחת מעקב?

לעיתים קורה שאדם חושד שהוא נתון תחת מעקב, בין אם חוקי ובין אם לאו, והוא רוצה לשלול או לאמת את החשד הזה. מדובר בעיקר במצבים בהם אדם חושד בשותפיו העסקיים או חושש מיריביו העסקיים, שהם יפנו לביצוע מעקבים אודותיו לצרכים שונים. ישנם מצבים בהם ישנו חשש מריגול תעשייתי, ויש צורך לשלול את החשד הזה בביצוע בדיקות ומעקבים אודות דמויות שונות שיתכן ומבצעים כלפינו ריגול שכזה (מעניין לציין אגב, כי במצבים מסוימים למעסיק מותר לעקוב אחר עובדיו באמצעים אלקטרוניים, כמו למשל איתוראן המותקן ברכב מהעבודה, ועוד).

 

במצבים אלו, חוקר פרטי מקצועי המחזיק בציוד מקצועי מתאים, יכול לבדוק האם הושתלו אמצעי מעקב שונים ונפוצים אודות הלקוח. למשל, לבדוק אם יש האזנה לטלפון, לבדוק האם הותקנו רוגלות על הטלפון החכם, האם יש מעקב אודות מכוניתו של הלקוח ועוד.

 

בסופו של יום, חוקר פרטי מנוסה, מקצועי ואחראי, מהווה דרך טובה לביצוע מעקבים שיניבו מידע וראיות בנסיבות שונות. חשוב לא להתפשר, ולבחור רק בחוקר פרטי שעונה על כל הפרמטרים, בדרך להשגת התוצאות הרצויות. 

bottom of page