top of page
michelle-ding-QAOtKq8ehcw-unsplash.jpeg

חקירות כלכליות וחומרי רקע

אחת מהמשימות העיקריות של חוקר פרטי, הינה ביצוע של חקירה כלכלית אודות אדם מסוים. המטרה של חקירה כלכלית היא בעצם לגלות כל מה שאפשר אודות מצבו הכלכלי האמיתי של אדם, ממה הוא מתפרנס, אילו נכסים הוא אולי מסתיר, אילו נכסים הוא לא רושם על שמו וכדומה. 

מתי נבצע חקירה כלכלית?

חקירות אלה נפוצות מאוד בהקשר של חייבים בהוצאה לפועל ובהליכי פשיטת רגל. פעמים רבות מדובר באנשים שחיים בשוליים, בצורה הנחשבת בעיני החברה ללא-נורמטיבית, במקום להתנהג בתום לב בפני מערכות החוק והמשפט, ואולי לנסות לשלם את חובם ככל האפשר. ההתנהגויות של אנשים מן הסוג הזה נפוצות ומוכרות: רכישת רכב ורישומו על מישהו אחר; עבודה ללא תלוש ("בשחור") כדי למנוע עיקול על המשכורת; רישום נדל'ן או נכסים אחרים על שם מישהו אחר; התנהלות עם כסף מזומן מוסתר או מטבעות קריפטו, ועוד התנהגויות רבות שנועדו להסתיר את מצבו הכלכלי האמיתי של הנחקר. 

 

מצב נוסף לביצוע חקירה כלכלית מצד חוקר פרטי, הוא כאשר מנסים לאתר יורשים של עיזבון מסוים. לרוב מדובר ביורשים של חייב מסוים שהלך לעולמו, וכעת יש מטרה לנסות לפרוע את החוב של המנוח באמצעות היורשים שלו (בהנחה והם ירשו כספים מהעיזבון, יש לנו כנושים זכות חוקית להיפרע מהם לפי דיני הירושה, שהרי פירעון חובות לנושים קודם לחלוקת העיזבון).

 

מצב נוסף בו נבצע חקירה כלכלית היא כאשר אנו רוצים לעמוד על טיבו של אדם, מכל מיני סיבות שאינן קשורות לחובות. למשל, אם אנחנו שוקלים להתקשר בעסקה גדולה עם מישהו, נרצה לוודא שהוא אינו מסתיר מאיתנו מידע רלוונטי, כגון חובות שאולי יש לו, תיקים בהוצאה לפועל, מוניטין בתשלום חובות והתנהלות כספית, מצבו הכספי ועוד. חקירה כזאת תוכל למנוע מאיתנו לעשות עסקים עם אדם נוכל שאולי יברח עם הכסף שלנו. 

 

מצב נוסף בו לא פעם נעשות חקירות כלכליות, הוא במקרה של סכסוך גירושים. בסכסוכי גירושים, קורה לא אחת שאחד הצדדים מסתיר נכסים מבן הזוג, על מנת למנוע ממנו את חלקו החוקי בנכסים בעת הגירושים. לא פעם מתגלים חשבונות בנק או קרנות שלא היו ידועים לצד השני, ואפילו נכסים של ממש, שפשוט הוסתרו, בין אם לקראת הפרידה, ובין אם הוסתרו ממילא לאורך השנים.

כיצד נעשית חקירה כלכלית?

אז הבנו שמטרתה של חקירה כלכלית היא איתור של נכסים וכספים שהוסתרו מסיבות כאלה ואחרות. אולם השאלה היא איך מאתרים את הכספים הללו היא שאלה מורכבת. כמובן שהכל בהתאם לנסיבות, אולם ישנן כל מיני טכניקות לאיתור נכסים שכאלה. חלק מהאמצעים הם אמצעים סמויים, למשל איסוף מידע על חשבונות בנק (רק באמצעות קבלת צו משפטי) ומעקבים סמויים (רק בגבולות החוק כמובן).

 

בחקירות אלה מאתרים את מגוריו בפועל של הנחקר, בין היתר על ידי מעקבים וביסוס דפוסים; כמו כן, לא פעם קורה שמביאים הוכחות לכך שהנחקר נוהג ברכב כלשהו "מנהג בעלים", אף על פי שהרכב אינו רשום על שמו (במצבים אלה, יש סיכוי לחילוט הרכב); בנוסף, החוקר הפרטי שמבצע חקירה כלכלית, מכיר מאגרי מידע שונים שנותנים אינדיקציה לקיומם של חשבונות בנק (למרות החיסיון הקיים בתחום הבנקאות, עדיין אפשר להצליח לאסוף מידע קונקרטי על חשבונות בנק, ככל שישנם, באמצעות שימוש במאגרים חוקיים).

bottom of page