top of page

מעקבים ותצפיות

אחת הסיבות המרכזיות לשכור חוקר פרטי זה הכישורים והנסיון שלו בביצוע מעקבים.

המונח מעקב מתייחס להתבוננות מטווח קרוב על אדם או קבוצה, כדי לצפות על פעולותיהם לצורך הכרת שגרת היומיום של מושא החקירה ואיסוף ראיות.

ביצוע מעקב אינו מלאכה קלה. על העוקב לדעת להטמע בקהל היעד, שהוא משתנה לפי אופי החקירה והיכן להיות, על מה להסתכל ואת מה לבדוק. ידע זה דורש שנים של נסיון שטח על מנת לנהל מעקב אפקטיבי ומעשי, בכדי למצוא ראיות ומידע בזמן קצר יחסית.

מעקב הוא אמצעי לאיסוף ראיות בחקירות השונות. מאחר שלא כל מעקב הוא חוקי, חשוב להשתמש בחוקר פרטי מורשה ובקיא בקיום התנאים שמתאימים לביצוע המעקב.

כל החוקרים שלנו הם בעלי רישיון ממשרד המשפטים  לבצע מעקבים ועם נסיון עתיר שנים.

מעקבים פיזים מתבצעים בחקירות בתחום האישות, חברות הביטוח, התחום הפלילי וההונאה.

מעקבים אלקטרונים מתבצעים ע"י התקנת מצלמות ו/ או ציוד הקלטה.

חשיפת מעקבים - חושדים שעוקבים אחריכם?

אם אתם  חושדים שאתם נתונים תחת מעקב, שאתם מושא חקירה או אולי התקינו בביתכם או משרדכם ציוד האזנה בסתר?

סביר להניח שאתם צודקים.

פנו אלינו ואנו נבצע בדיקה בביתכם או במשרד  לאיתור מצלמות או מיקרופונים נסתרים.

אנו גם נלווה אתכם במהלך יומכם, בסדר היום שלכם, נטמע בסביבתכם ונעזור לכם לגלות אם אתם תחת מעקב!

bottom of page