top of page

חקירות רקע

חקירות בתחום העסקי-כלכלי

בניתם עסק וחושבים להכניס שותף?

מנהלים ארגון פיננסי וצריכים לבדוק יושר ויושרה של עובד בתהליכי סינון למשרה אצלכם.

בחקירות רקע, חוקרינו המיומנים מסייעים באיסוף מידע דיסקרטי וחוקי, על אנשים פרטים, ארגונים וחברות

החוקרים שלנו, בעזרת ארגז הכלים שלהם יבדקו מידע כללי, עבר פלילי, מידע כלכלי, ניגוד אינטרסים, חובות כלכלים ורמת חיים.

תוצאות החקירה יקנו לכם אפשרות לבצע תהליך קבלת החלטות המבוסס על עובדות ושקט נפשי ובכך גם עשויים להמנע הפסדים כלכלים, גניבות ומעילות, ופגיעה בנפש.
מאחר ולא תמיד ניתן לסמוך על אחרים שיספרו לנו את האמת אנו פה כדי לעזור לכם. כל מה שיש למצוא אנחנו נמצא עבורכם.

המשותף לכלל לקוחותינו שנעזרים בשירותי חקירה כלכלית, הוא החשד שמסתירים מהם כסף או רכוש.

הפונים הם אנשים פרטים, חברות ביטוח, משרדים ממשלתיים ועסקים שחייבים להם כספים.
לעיתים הצורך בחקירה כלכלית עולה גם מתוך חקירה קיימת.

בחקירה כלכלית אנו אוספים עבור הלקוח שלנו כל נתון הקשור להתנהלות הכלכלית של פרט או עסק. 

מה אפשר למצוא בחקירה כלכלית? לחברות שמבקשות לדעת פעילות כלכלית בחברה מתחרה (רווחים, רכישות ומיזוגים, השקעות כספיות וכו קיומם של חובות בביצוע מעקב אחר חייב, אנו נגלה נכסים הרשומים על שמו, חשבונות הבנק ורכושו, פנסיות וקרנות גמל. כל מידע שיוביל לשקיפות במצבו הכלכלי והיכולת שלו לשלם חובות.

bottom of page